Glanzende dwergbloedbij
Sphecodes geofrellus
Een parasitaire bij
Zwarte bijen met gedeeltelijk rood achterlijf.
Lengte: vr 4,5-6; m 5-6mm
Bloembezoek: allerlei planten.
Volledige tekst en foto's
 
 
 
 
 
 
 
--
Beschrijving: Zwarte bijen met gedeeltelijk rood achterlijf; vrouwtje met een verspreide punctering op de bovenkant van het borststuk. Het middenveld is ten opzichte van brede dwergbloedbij smaller en spitser en duidelijk bezet met lengte ribbels.
Vliegperiode: april-september.
Habitat: in grazige tot ruige vegetaties op zandige tot lemige bodems; in het openveld, langs bosranden, stedelijk groen en in tuinen.
Nesten: parasiteert bij groefbijen (onder meer Lasioglossum Leucopus, gewone smaragdgroefbij; L morio, langkop smaragdgroefbij)
Bloembezoek: allerlei bloemen.
Voorkomen in Nederland: Buiten de zeekleigebieden vrij algemeen.
   
Glanzende dwergbloedbij (vr) Terug