Database voor bijen en hun planten
In deze database kan je zoeken naar wilde bijen en de planten waar ze een relatie mee hebben. De bloeiende planten leveren wilde bijen en honingbijen nectar en stuifmeel: voedsel dat bijen nodig hebben om een nieuwe generatie bijen voort te brengen.
 
Wilde bijen en hun planten per provincie, regio of stad
De meest gestelde vraag is: welke planten trekken wilde bijen aan. Deze vraag is op regionaal schaal het beste te beantwoorden. Als je weet welke bijen in de eigen regio voorkomen, weet je ook welke planten je kan toegepassen in tuinen, parken en andere plaatsen. Groen- en landschapsbeheerders kunnen dan beter rekening houden met de wilde bijen. En als je de biodiversiteit van bijen bevordert, is dat ook hel goed voor andere bloembezoekende insecten. De provincies Friesland en Groningen, worden in februari gepresenteerd. In de loop van het jaar volgende de andere provincies.
 
Wat zijn bijen
Bijen zijn insecten. Insecten worden gekenmerkt door het bezit van een kop, een borststuk en een achterlijf. Aan de kop zitten de waarnemingsorganen: ogen en voelsprieten (tevens reukorganen) en monddelen om voedsel op te nemen. Aan het borststuk bevinden zich drie paar poten en meestal twee paar vleugels, in het achterlijf liggen de ademhalingsorganen en het spijsverteringskanaal. Bijen hebben twee paar vliezige, doorzichtige vleugels, waarvan de achterste een stuk kleiner zijn dan de voorste. Het meest bekende lichaamsdeel van bijen is de angel.
Bijen leven uitsluitend van plantaardige voedingsstoffen. Voor hun energiebehoefte gebruiken ze nectar en voor het broed verzamelen ze stuifmeel, met uitzondering van de parasitaire bijen. Enkele soorten verzamelen ook plantaardige olie. Vooral voor stuifmeel zijn ze volledig afhankelijk van bloeiende planten. Conclusie: zonder bloemen geen bijen.  
 
Planten voor wilde bijen en honingbijen
Deze database geeft een uitvoerig overzicht van planten die door wilde bijen en honingbijen worden bezocht.  De honingbij is slechts één van ruim 350 soorten bijen die ooit in Nederland zijn waargenomen. De honingbij wordt als huisdier gehouden alle overige bijen zijn wilde bijen. Te veel honingbijen betekent concurrentie voor wilde bijen. Bij niet te veel honingbijen hebben wilde bijen daar geen last van. Veel planten woorden voornamelijk door honingbijen bezocht dat zijn meestal planten die tuinbezitters leuk vinden of die als sierplant in de openbare ruimte worden aangeplant deze planten trekken ook weer hommels aan. Bij een goede verhouding en niet al te veel honingbijen is er voldoende ruimte voor alle bloembezoekende insecten.
 
Beheer bloembezoekende insecten
De database gaat over individuele bijensoorten en hun planten. Dat zijn componenten van levensgemeenschappen. Om wilde bijen en andere bloembezoekers in stand te houden is ecologische groenbeheer een noodzaak: www.bijenhelpdesk.nl geeft hier voor uitvoerige richtlijnen.
 
Bijenplanten en drachtplanten
Het begrip drachtplant, een begrip uit de bijenteelt, heeft betrekking op het foerageergedrag van honingbijen. Door het communicatiesysteem (bijendans) vliegen bijen massaal op een bepaald gewas. Als bijvoorbeeld een koolzaadveld in bloei staat is er dracht. Wilde bijen zoeken individueel naar bloeiende planten. Dat zijn dan gewoon bijenplanten. Maar het overgrote deel van bijenplanten zijn drachtplanten en andersom.
 
Bronnen
Vrijwel alle informatie over bloembezoek is gebaseerd op eigen veldwerk. Dit geldt ook voor alle plantenfoto's. (met uitzondering van enkele afbeeldingen). Voor eigen onderzoek en de publicaties die daarmee samenhangen wordt verwezen naar www.bijenhelpdesk.nl.
Voor wilde bijen is tevens gebruik gemaakt van:
- Breugel, P. van, 2014. Gasten van bijenhotels. Eis Keniscentrum Insecten en andere ongewervelden. 485 pp.
- Peeters, T,M,J. et al, 2012. De Nederlandse bijen. Naturalis Biodiversity Cente. pp. 544.
- Westrich, P. (1989). Die Wildbienen Baden-Württembergs. Ulmer, Stuttgart, pp. 972.
Voor planten voor honingbijen wordt gewezen op:
- Neve, A, & R. van der Ham, 2014. Bijenplanten: nectar en stuifmeel voor honingbijen. Eis Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden. pp. 511.
 
Updating  
Gemiddeld wordt er wekelijks een nieuwe bijenplant toegevoegd of sterk geüpdatet.
De overzichtstabellen worden 1 keer per jaar of per twee jaar in het winterseizoen ge├╝pdatet