Planten die worden bezocht door
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
Overige kruidachtige planten