Planten die worden bezocht door
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
Bezoekt het meest gewone rolklaver
 
 
 
Overige kruidachtige planten