Planten die worden bezocht door
Kustbehangersbij kan voorkomen in tuinen die grenzen aan het habitat.
 
Inheemse kruidachtige planten toepasbaar als tuinplant
 
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
Overigekruidachtige planten