Planten die worden bezocht door
Op plaatsen waar tuinen grenzen aan de habitats is bezoek van deze bij mogelijk
 
Inheemse kruidachtige planten toepasbaar als tuinplant
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten