Planten die worden bezocht door
Bezoekt het meest gewone dophei.
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen