Planten die worden bezocht door
Heeft een voorkeur voor gele composieten. Gewoon biggenkruid, muizenoor en streepzaad worden het meest bezocht.
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten
 
 
 
Heesters