Planten die worden bezocht door
 
Bezoekt in principe de meeste nectarplanten in en om heidevegetaties
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
Overige kruidachtige planten