Planten die worden bezocht door
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
Overige kruidachtige planten
 
Bomen en heesters inheems