Planten die worden bezocht door
 
Bezoekt alleen enkele schermbloemen #
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
Overige kruidachtige planten