Planten die worden bezocht door
 
Uitheemse planten voor tuinen
 
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
Heeft een voorkeur voor gewone ereprijs
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten